You are here

Cum devin membru acreditat?

 

Cum devin membru acreditat

 

 

Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru cu o vechime în profesie de cel puțin trei ani, în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru un interval de 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare și se poate pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

  • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
  • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
  • nu a achitat cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
  • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
  • nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calității de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Mai multe informații despre acest subiect sunt prezentate în pagina "Acreditarea".

 
Informații suplimentare

Informații detaliate privind diferitele categorii de membrii și condițiile specifice fiecăreia dintre acestea sunt prevăzute de Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calității de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii.

nbsp;