You are here

Însemnele membrilor

Notă:   Parafele şi legitimaţiile conţin numai specializările deţinute de membrul titular, pentru care acesta a dobândit calificarea profesională necesară, din cele 5 posibile (EI, EPI, EBM, EIF, VE). Imaginile prezentate sunt cu titlu de exemplu. Însemnele se eliberează anual.


Categorii de membri Însemne
Titulari Model legitimaţie membri titulari

Model legitimaţie membri titulari - Faţă

Model legitimaţie membri titulari - Verso
Model parafă membri titulari
Model parafă membri titulari

Model parafă membri ce deţin specializarea
VE - Verificări de rapoarte de evaluare

Model parafa membri ce detin specializarea VE - Verificări de rapoarte de evaluare
Acreditaţi Model legitimaţie membri acreditaţi
Model legitimaţie membri acreditaţi - Faţă
Model legitimaţie membri acreditaţi - Verso
Model parafă membri acreditaţi
Model parafă membri acreditaţi
Stagiari Model legitimaţie membri stagiari
Model legitimaţie membri stagiari - Faţă
Model legitimaţie membri stagiari - Verso
Inactivi Nu au însemne
Suspendaţi Nu au însemne
Corporativi Model autorizaţie membri corporativi
Model autorizaţie membri corporativi
nbsp;