You are here

Întrebări frecvente

 

A. Cum devin membru?

A1. Membru stagiar

 • Pentru a deveni membri stagiari, persoanele fizice, care îndeplinesc condiţiile de la art. 15, pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011, trebuie să fie declarate admise la examenul organizat în acest scop, să parcurgă perioada de stagiu, finalizată prin examen. Detalii sunt cuprinse în art. 15 din Ordonanţa 24/2011 şi în Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar ce poate fi vizualizat pe site-ul nostru.

A2. Membru titular

 • Calitatea de membru titular se dobândeşte prin hotărâre a Consiliului director, de către cei care au promovat examenul de stagiu. Condiţiile în care se pierde această calitate sunt redate în art. 16, pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011. Anual, Monitorul Oficial publică Tabloul Asociației, care cuprinde persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat.

A3. Membru inactiv

 • Membrul inactiv nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat întrucât se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 22, pct. (2) din Ordonanţa nr. 24/2011. Tabloul Asociației cuprinde o secţiune dedicată membrilor inactivi. 

A4. Membru corporativ

 • Art. 20 alin.(2) din Ordonanţa nr. 24/2011 cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană juridică pentru a dobândi calitatea de membru corporativ.

 

B. Pentru membri 

B1. Tabloul Asociației

Unde este publicat Tabloul Asociației?

 • Tabloul Asociației se publică anual în Monitorul Oficial al României, partea I şi pe pagina web a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Tabloul Asociației publicat pe site este valabil sau este oficial doar Tabloul publicat în Monitorul Oficial?

 • Tabloul Asociației publicat pe pagina web este cel valabil, acesta fiind actualizat periodic astfel încât orice modificare să fie afişată în maximum 10 zile. Tabloul publicat în Monitorul Oficial cuprinde evaluatorii autorizaţi, valabil la data de 31 decembrie din anul precedent

Ce trebuie să fac pentru a avea datele de contact (adresă, telefon etc.) publicate în modulul ”Căutare membri ANEVAR” de pe site? 

 • În cazul în care doriţi publicarea datelor dumneavoastră de contact, altele decât cele prevăzute în HG 353/2012, prin intermediul rubricii de „Căutare evaluator” de pe site-ul www.anevar.ro, este necesar să completaţi formularul de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, formular pe care îl puteţi descărca de pe site-ul nostru, din cadrul meniului ”Membri„.

 

B2. Specializări

Cum pot să dobândesc şi alte specializări?

 • Pentru a dobândi o altă specializare în cadrul Asociației, membrii ANEVAR vor parcurge un program de stagiu constând în următoarele etape:
  • curs de formare profesională;
  • stagiu practic;
  • examen de finalizare a stagiaturii.

Programul de stagiu se desfășoară în baza Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii.

Dacă am dobândit doar specializarea EI pot realiza evaluări pentru raportare financiară?

 • Evaluarea pentru raportare financiară este solicitată, de regulă, pentru  active imobilizate de natura terenului şi construcţiilor, precum şi pentru echipamente. Pentru a realiza rapoarte de evaluare pentru raportarea financiară (privind reevaluare activelor) nu este suficientă specializarea EI a evaluatorilor autorizaţi. În cazul evaluării terenului şi construcţiilor este necesară specializare EPI, iar în cazul evaluării echipamentelor este necesară specializarea EBM.

 

B3. Obligații

Cotizație membru

Care este termenul limită de achitare a cotizaţiei de membru?

 • Prin hotărâri anuale, Consiliul Director stabilește termenele de plată a cotizațiilor. În prezent, prevederile sunt următoarele: Eliberarea însemnelor pentru membrii titulari se face doar cu condiţia achitării cotizaţiei, a existenţei unei poliţe de asigurare profesională aferente anului curent și a completării unui Raport de activitate. Pentru evaluatorii autorizaţi care îşi vor achita cotizaţia până la 20 decembrie a fiecărui an şi vor face dovada existenţei unei poliţe de asigurare de răspundere profesională și a Raportului de activitate, însemnele vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu 1 ianuarie. Pentru membrii care vor îndeplini cele 3 condiții după această dată, însemnele vor fi transmise în 10 zile de la confirmarea încasării.

Ce se întâmplă dacă nu am achitat cotizaţia până la termenul stabilit de către Consiliul Director?

 • Conform art. 24 pct. a) din OG 24/2011, neplata cotizaţiei în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Asociație.

 

Asigurare de răspundere profesională

Este obligatorie asigurarea de răspundere profesională? La ce nivel?

 • Asigurarea profesională este obligatorie pentru membrii titulari, membrii acreditaţi şi membrii corporativi. Nivelul minim de asigurare este de 10.000 EURO pentru membrii persoane fizice şi 50.000 EURO pentru membrii corporativi, persoane juridice.

 

Pregătire profesională

Cum pot realiza cele 20 de ore de pregătire continuă pe an?

 • Cele 20 ore se pot obţine direct (cu ataşarea unui număr de ore cunoscut) prin promovarea seminariilor la sală, teste on-line), prin participarea la Conferinţele ştiinţifice ale Asociației şi îndeplinirea cerinţelor de promovare a testelor. Pe lângă aceste ore, există posibilitatea de echivalare a activităţii ştiinţifice conform Programului de pregătire anual pentru autorii de cursuri, seminarii, teste şi articole, participanţii la comisiile de examinare din cadrul Asociației. Cărţile de specialitate şi comunicările ştiinţifice sunt şi ele echivalate. Echivalările trebuie solicitate din timp, prin completarea formularelor specifice, care, însoţite de documente justificative, vor fi analizate de Comisia de calificare şi atestare profesională, care va elabora şi decizia de echivalare în cuantumul corespunzător. Totuşi, pentru pregătirea continuă anuală este obligatoriu ca cel puţin 8 ore să provină din seminarii.

Care sunt alternativele seminariilor la sală?

 • Pentru a veni în sprijinul celor care doresc efectuarea programului de pregătire continuă fără a fi legaţi de un termen şi o locaţie anume, există posibilitatea de susţinere a unor „teste on-line”, care se pot susţine de la orice calculator, utilizând identificatorul şi parola atribuită fiecărui membru. O altă alternativă de pregătire sunt seminariile „la distanţă”, bazate pe studiul individual. Aceste seminarii sprijină pe cei interesaţi, aflaţi în imposibilitatea de a se prezenta la seminariile de la sală sau la Conferinţele ANEVAR.

Ce sunt seminariile „on-line”?

 • Seminariile cu susţinere on-line sunt un suport de testare uşor de întrebuinţat. Accesul se poate face de la orice calculator care este conectat la internet. Pe baza parolei individuale şi  după menţionarea dovezii de plată se poate accesa site-ul, programul generând un test aferent temei selectate. Seminarul se poate accesa din orice locaţie şi la orice oră, programul oferind şi un răspuns final cu privire la punctajul obţinut şi răspunsurile care nu au fost corecte. Dacă din diverse motive nu s-a obţinut procentajul necesar pentru promovarea testului, sau dacă se doreşte obţinerea unui punctaj mai bun, există posibilitatea de susţinere de încă două ori a testului. În concluzie, aceste seminarii sunt uşor de accesat, oferă posibilitatea de a fi repetate, asigură un climat de intimitate cursantului şi, nu în ultimul rând, sunt mai puţin costisitoare.

Cum pot intra în posesia parolei individuale?

 • Parola individuală poate fi obținută fie de la persoanele de contact din cadrul Filialelor, menționate mai jos, fie prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail contact@anevar.ro.
 • pentru filiala Nord - Vest (județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj) – dl. Lucian Bogdan – 0720 880 546 (lucian.bogdan@anevar.ro)
 • pentru filiala Vest (județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – dna. Jeni Honae – 0720 880 548 (jeni.honae@anevar.ro)
 • pentru filiala Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) – dna Elena Rotaru – 0720 880 547 (elena.rotaru@anevar.ro)
 • pentru filiala Nord - Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui) – dna Dorica Săndulache – 0720 880 613 (dorica.sandulache@anevar.ro)
 • pentru filiala Sud - Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – dna Margareta Vecerdea – 0720 880 579 (margareta.vecerdea@anevar.ro)
 • pentru filiala Sud (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) – dna Ionela Rițcof – 0733 102 441 (ionela.ritcof@anevar.ro)
 • pentru filiala Sud - Vest Oltenia (județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – dra Irina Duță – 0720 880 561 (dolj@anevar.ro)
 • pentru filiala București (municipiul București si județul Ilfov) – dna Graţiela Tauber - 0720 880 563 (gratiela.tauber@anevar.ro) 

Cum se finalizează seminariile „la distanţă”?

 • Seminariile la distanţă reprezintă o alternativă a seminariilor la sală, bazată pe studiul individual al unei bibliografii indicate. Suportul de seminar este transmis cursanţilor, alături de acesta fiind înaintat şi un chestionar ce include tematica. Există o parte teoretică aferentă întrebărilor grilă (sau dezvoltării unor subiecte), şi una de aplicaţii concretizată printr-o serie de probleme (studii de caz) de rezolvat. Odată finalizat testul, acesta va fi trimis pentru a fi corectat şi punctat. După această operaţiune cursantul va fi informat despre punctajul obţinut.

Este obligatoriu seminarul de legislaţie?

 • Seminarul de legislaţie este un seminar cu testare on-line. În acest moment de modificare şi completare a legislaţiei din domeniul evaluării bunurilor, este recomandat ca acest seminar să fie urmat de toţi membrii. Seminarul este gratuit, iar echivalarea cu 8 ore de pregătire continuă impune promovarea testului.

Ce se întâmplă dacă nu realizez cele 20 de ore de pregătire pe an, dar am încheiat poliţa de asigurare şi am achitat cotizaţia?

 • În conformitate cu art. 18 din OG 24/2011, membrii titulari, care la sfârşitul anului calendaristic nu au realizat cele 20 ore de pregătire, sunt suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani, a unui program echivalent de 25 ore anual.

Membrii inactivi trebuie să realizeze ore de pregătire continuă?

 • Membrii inactivi nu sunt obligaţi să realizeze programul de pregătire continuă.

 

B4. Pierderea calității de membru

Cum se poate pierde calitatea de membru titular? 

 • Calitatea de membru titular se poate pierde dacă persoana se află în una din următoarele situaţii: 
 • a) nu urmează anual un program echivalent a minim 20 ore de pregătire continuă;
 • b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
 • c) nu achită cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul Director;
 • d) este condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 

 

C. De la terți / public

Poate fi semnat raportul de evaluare de către o firmă chiar dacă aceasta nu este membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România?

 • La Art. 12. (1) din Ordonanța 24 se prevede că: „Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, ...”. Categoriile de membrii, evaluatori autorizaţi, cuprind atât persoane fizice, membrii titulari sau acreditaţi, cât şi persoane juridice, membrii corporativi (Art. 14) şi pe cale de consecinţă, o firmă care nu este membru corporativ al Asociației nu poate realiza şi semna un raport de evaluare. Vezi și Poziția ANEVAR.
 

Un evaluator autorizat, inscris in Asociație cu specializarea de evaluator de întreprinderi, avand însă practică de evaluare şi în alte domenii, este competent să efectueze evaluări pentru acele domenii fără a deţine calificarea profesională specifică?

 • În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 353/2012, evaluatorii autorizați înscriși în Tablou pot desfășura activitatea de evaluare de bunuri imobile, de întreprinderi, de bunuri mobile, de acțiuni și alte instrumente financiare, de fond de comerț și alte active necorporale sau verificări de rapoarte de evaluare, numai dacă au dobândit aceste specializări potrivit regulamentului Comisiei de calificare și atestare profesională, aprobat de către Consiliul director.
 • Evaluatorii autorizați, membri titulari, se înscriu în Tabloul Asociației, în funcție de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări și pot desfășura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Asociației.
 • Parafele membrilor titulari conțin, alături de numele și prenumele evaluatorului, anul valabilității și numărul de legitimație, și specializările pentru care titularul parafei are calificarea necesară.
 

Cum pot exercita profesia de evaluator autorizat?

 • Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de către persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011, cu amendamentele aduse prin Legea nr. 99/2013, care sunt înscrise în Tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România și dovedesc aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării.
 • Mai multe detalii despre condiţiile de dobândire a calităţii de evaluator autorizat pot fi consultate aici.

 

De ce tariful aferent nivelului I de asigurare este cuprins în cuantumul cotizaţiei pentru anul 2014? Care sunt motivele care au stat la baza luării acestei decizii?

Motivele avute în vedere de către Consiliul Director al ANEVAR, atunci când a hotărât includerea tarifului corespunzător nivelului I de asigurare în cuantumul cotizaţiei, sunt:
 • Retroactivitatea redusă a poliţei de asigurare, în schema veche de asigurare şi anume de 3 ani, o perioadă considerată scurtă având în vedere situaţiile întâlnite în care s-au solicitat despăgubiri pentru evaluări făcute cu o perioadă mai veche de 3 ani. Astfel, în aceeaşi primă de asigurare s-a majorat  perioada de retroactivitate la 5 ani;
 • Reducerea birocraţiei, respectiv membrii ANEVAR nu mai trebuie să transmită o copie a poliţei de asigurare prin care să dovedească menţinerea calităţii de membru, ştiut fiind că existenţa unei perioade neacoperite de asigurare conduce la pierderea calităţii de evaluator autorizat. De reţinut este faptul că retroactivitatea funcţionează doar dacă perioada de asigurare este neîntreruptă;
 • Prima de asigurare la nivel minim este mai redusă faţă de nivelul anterior şi faţă de nivelul pieţei, datorită volumului de poliţe încheiate ca urmare a negocierii cu ANEVAR;
 • Brokerul de asigurare, Aon România, cu care noi colaborăm de la începutul activităţii de asigurare a evaluatorilor are experienţă în speţele legate de evaluare şi reprezintă o garanţie privind sprijinul pe care il vom primi ca evaluatori în situaţia nedorită a unei solicitări de daune.

 

Care sunt cerinţele minime ale unui contract de prestări servicii de evaluare?

În meniul "Resurse", pe "Pagina de resurse", puteţi găsi un document care conţine cerinţele orientative pe care trebuie să le conţină un contract de prestări servicii de evaluare.

nbsp;