You are here

Legislaţie

 

Acte normative importante pentru profesia de evaluator autorizat  

 

 


Notă: versiune actualizată la data de 24 iulie 2013. Actul include modificările din următoarele acte:
Legea nr. 99/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 15/04/2013.
Legea nr. 149/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09/05/2013.
Legea nr. 221/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013

 

Hotărârile adoptate de Conferinţa Naţională

În anul 2022

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 3 - pentru revocarea actualului auditor statutar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi numirea noului auditor statutar

În anul 2021

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 2 - pentru numirea membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 3 - privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 

În anul 2020

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018 - 2019 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020 - 2021
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2019 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare
 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea prelungirii mandatului membrilor Comisiei de etică şi disciplină a Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2019

 • Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 2 - privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
 • Hotărârea nr. 3 - pentru acordarea calității de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 4 - pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014

 

În anul 2018

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

 

În anul 2017

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2016 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare
 • Hotărârea nr. 4 - pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România; Anexă.
 • Hotărârea nr. 5 - pentru acordarea calității de membru de onoare
 • Hotărârea nr. 6 - pentru aprobarea Strategiei ”ANEVAR peste 20 de ani - Viziunea Asociației”
 • Hotărârea nr. 7 - privind componența Consiliului director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 

În anul 2016

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2014-2015 și a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016
 • Hotărârea nr. 3 - pentru aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare

 • *Notă: această hotărâre își încetează aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 2/2017 a Conferinţei Naţionale (data valabilităţii 1 iulie 2016 - 30 aprilie 2017)


 • Hotărârea nr. 4 - pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2015

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
 • Hotărârea nr. 2* - pentru aprobarea "Standardelor de evaluare ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 2/2016 a Conferinţei Naţionale (data valabilităţii 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016)

 • Hotărârea nr. 3* - pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 2/2016 a Conferinţei Naţionale care a aprobat modificarea ghidului de evaluare GEV 500


 • Hotărârea nr. 4 - pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 5/2014
 • Hotărârea nr. 5 bis - pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de „Președinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România”
 • Hotărârea nr. 6 - privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2014

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director pentru anul 2013 şi a programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2014
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014
 • Hotărârea nr. 3* - pentru aprobarea "Standardelor de evaluare ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 2/2015 a Conferinţei Naţionale (data valabilităţii 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015)
 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În anul 2013

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea raportului și programului de activitate ale Consiliului director
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situaţiilor financiare anuale
 • Hotărârea nr. 3* - pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 3/2014 a Conferinţei Naţionale (data valabilităţii 9 mai 2013 - 30 iunie 2014)

 • Hotărârea nr. 4 - pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea unor membri de onoare
 • Hotărârea nr. 6 - privind componenţa Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 7 - pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Anexă. Anexă modificată cf. HCN 4/2017.

 

În anul 2012

 • Hotărârea nr. 1 - pentru aprobarea Codului de Etică al profesiei de evaluator autorizat
 • Hotărârea nr. 2 - pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică și disciplină
 • Hotărârea nr. 3* - pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii în România

 • *Notă: această hotărâre și-a încetat aplicabilitatea în urma adoptării Hotărârii nr. 3/2013 a Conferinţei Naţionale (data valabilităţii 31 mai 2012 - 8 mai 2013)

 • Hotărârea nr. 4 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România; Anexă modificată cf. HCN 7/2013. Anexă modificată cf. HCN 7/2013 și 4/2017.
 • Hotărârea nr. 5 - pentru aprobarea înfiinţării de filiale
 • Hotărârea nr. 6 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România - Abrogată prin HCN 4/2014.
 • Hotărârea nr. 7 - pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 8 - pentru aprobarea auditorului statutar al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
 • Hotărârea nr. 9 - pentru aprobarea programului de activitate al Consiliului director pentru anul 2012
 • Hotărârea nr. 10 - pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România pentru anul 2012
   

 

 

Regulamentele și procedurile

Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România a adoptat o serie de regulamente şi proceduri care pot fi consultate în cele ce urmează:

 


Regulamente

  


Reguli și Proceduri

 

nbsp;