You are here

Standarde

 

STANDARDE DE EVALUARE 

 

 

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor obligatorii pentru activitatea de evaluare - în vigoare la data de 31 decembrie 2021, formate din:

  • Standardele de Evaluare SEV, compuse din: 
SEV 100 - Cadrul general (IVS Cadrul general)
SEV 101 - Termenii de referinţă ai evaluării (IVS 101)
SEV 102 - Documentare și conformare (IVS 102)
SEV 103 - Raportare (IVS 103)
SEV 104 - Tipuri ale valorii (IVS 104)
SEV 105 - Abordări și metode de evaluare
SEV 230 - Drepturi asupra proprietăţii imobiliare (IVS 400)
SEV 233 - Proprietatea în curs de construire (IVS 410)
SEV 200 - Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi (IVS 200)
SEV 210 - Active necorporale (IVS 210)
SEV 220 – Datorii nefinanciare (IVS 220)
SEV 250 - Instrumente financiare (IVS 500)
SEV 300 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 300)
SEV 620 - Stocuri (IVS 230)
SEV 310 - Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului
SEV 340 - Evaluarea bunurilor imobile și eficienţa energetică (EVIP)
SEV 400 - Verificarea evaluării
SEV 430 - Evaluări pentru raportarea financiară
SEV 450 - Estimarea valorii de asigurare și a daunelor (EVGN)
  • Ghidurile de evaluare GEV, compuse din:
GEV 232 - Evaluarea proprietăţii imobiliare generatoare de afaceri
GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor
GEV 520 - Evaluarea pentru garantarea împrumutului
GEV 600 - Evaluarea întreprinderii
GEV 620 - Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor și instalaţiilor
GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile
Glosar
Abrevieri
Cod de etică a profesiei de evaluator autorizat

NOTĂ: Aceste standarde de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare. Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2021 și sunt aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1198 din 17 decembrie 2021.

Hotărârea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3/2020 pentru aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 691/3.08.2020, se abrogă la data de 31 decembrie 2021.


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022.

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele 1-4 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală.

GEV 520 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului

Anexa 1 și Anexa 2 la GEV 520 Evaluarea pentru garantarea împrumutului pot fi descărcate din pagina personală.


Varianta în limba engleză a Standardelor de evaluare a bunurilor 2016
 
Cei care doresc să consulte varianta în limba engleză a standardelor de evaluare pot folosi în continuare colecţia de standarde 2015 în limba engleză, ţinând însă cont de lista de modificări (Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor, ediţia 2016, faţă de Standardele de evaluare ANEVAR, ediţia 2015) tradusă în limba engleză, listă pe care o puteţi descărca de aici.
 

ISTORIC STANDARDE DE EVALUARE

 

Standardele ANEVAR - SEV

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2003

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2005

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2007

Standardele Internaţionale de Evaluare IVS 2011

Standardele de evaluare 2012 

Standardele de evaluare 2013

Standardele de evaluare ANEVAR 2014

Standardele de evaluare ANEVAR 2015

Standardele de evaluare a bunurilor 2016

Standardele de evaluare a bunurilor 2017

Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2018

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2020

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022

 

Îndrumare de evaluare

În scopul facilitării aplicării/interpretării Standardelor de evaluare adoptate de ANEVAR, Consiliul director poate emite Îndrumare care nu au caracter obligatoriu și reprezintă documente profesionale de sine stătătoare, care se referă la modul de interpretare a unor părți din Standardele de evaluare.

Îndrumar de evaluare - Evaluarea bunurilor culturale mobile

Îndrumar de evaluare - Evaluarea pentru raportarea financiară

Îndrumarul pentru aplicarea metodelor de evaluare a activelor necorporale

nbsp;